Vé giữ xe

 Bảng Giá Tham Khảo In Vé giữ xe
-
 Qui cách: In offset 1 màu giấy For trắng 60.
-  Bìa giây: Bìa TM.
- Thành phẩm bế răng cưa, đóng kim, dán gáy.
- Thời gian giao hàng: 3 - 7 ngày, 


Quy Cách

In Offset 1 màu giấy For trắng 60

Quy Cách

( số lượng)

2 Phần
5 x 14

2 Phần
5,8 x 16

3 Phần
5,8 x 16

3 Phần
5 x 20

200

4.900 đ

5.500 đ

5.700 đ

6.700đ

300

3.900 đ

4.500 đ

4.700 đ

5.100 đ

500

3.200 đ

3.500 đ

3.900 đ

4.500 đ

1.000

2.700 đ

3.100 đ

3.200 đ

3.800 đ

2.000

2.500 đ

2.600 đ

2.700 đ

3.400 đ

3.000

2.200 đ

2.500 đ

2.600 đ

3.300 đ

Khuyến Mãi