Phiếu OLDERBảng Giá Tham Khảo In Order
-
 Qui cách: Ruột in offset 1 màu giấy Carbonless.
-  Bìa giây: Bìa TM.
- Thành phẩm bế răng cưa, đóng kim, dán gáy.
- Thời gian giao hàng: 3 - 7 ngày, 


Quy Cách

Ruột in Offset 1 màu giấy Carbonless

Quy Cách

( số lượng)

2 Liên
  7.8 x 9.8

2 Liên 
9 x 14

3 Liên
7,8 x 9,8

3 Liên
  9 x 14

200

6.400 đ

7.500 đ

7.750 đ

9.100đ

300

4.900 đ

5.900 đ

6.900 đ

7.950 đ

500

4.150 đ

5.250 đ

5.650 đ

7.200 đ

1.000

3.300 đ

4.950 đ

5.100 đ

6.100 đ

2.000

3.100 đ

4.800 đ

4.850 đ

5.500 đ

3.000

2.800 đ

4.350 đ

4.300 đ

4.950 đ

Khuyến Mãi