Biểu mẫu 
Bảng Giá Tham Khảo In Biểu Mẫu các loại.
-
 Qui cách: In offset 1 màu giấy Carbonless.
-  Bìa giây: Bìa TM.
- Thành phẩm bế răng cưa, đóng kim, dán gáy.
- Thời gian giao hàng: 3 - 7 ngày, 


Quy Cách

Giấy For 70 gms

Giấy Carbonless 2 Liên

Giấy Carbonless 3 Liên 

Giấy For 70 gms 

Giấy Carbonless 2 Liên 

Giấy Carbonless 3 Liên

SL

A4
(100tờ/cuốn)

A4
(100tờ/cuốn)

A4
(150tờ/cuốn)

A5
(100tờ/cuốn)

A5
(100tờ/cuốn)

A5
(150tờ/cuốn)

10

28.000 đ

35.000 đ

45.000 đ

15.000đ

22.000đ

29.000đ

20

25.000 đ

32.000 đ

41.000 đ

14.000 đ

20.000 đ

27.000 đ

50

22.500 đ

29.500 đ

40.000 đ

13.000 đ

18.500 đ

25.500 đ

100

20.000 đ

27.500 đ

39.000 đ

12.000 đ

16.500 đ

22.500 đ

200

17.500 đ

27.000 đ

38.000 đ

10.500 đ

15.500 đ

21.500 đ

500

15.000 đ

23.500 đ

36.000 đ

8.500 đ

14.000 đ

20.500 đ

ĐóngSố nhảy

1.500 đ

2.500 đ

3.000 đ

1.500 đ

2.000 đ

2.500 đ

Khuyến Mãi